Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Pregled privredno-razvojne saradnje Nemačke i Srbije

Logo

EZ Logo, © EZ

Članak

Nemačka razvojna saradnja podržava Srbiju kroz klimatsko partnerstvo za pristupanje EU

Savezna vlada Nemačke više od 20 godina podržava Srbiju u procesu pridruživanja EU i pri neophodnim reformama u okviru razvojne saradnje.

Nemačko-srpska saradnja se postepeno menjala od početka 2000: Današnje ključne teme su „Obrazovanje i održivi rast za dobre poslove“ i „Klima i energija, pravedna tranzicija“, pri čemu borba protiv klimatskih promena igra važnu ulogu u obe teme, a saradnja u ovim oblastima je intenzivirana.

U okviru vladinih pregovora u oktobru 2021. dogovoreno je i klimatsko partnerstvo, a od 285 miliona evra koliko je obećano, oko 200 miliona evra je za projekte, koji se odnose na klimu. Klimatsko partnerstvo ima za cilj da podrži zemlju u formulisanju i sprovođenju klimatske politike u skladu sa ciljevima međunarodnih klimatskih sporazuma i obavezama procesa pristupanja EU.

Fokus je na:

  • Doprinosu dekarbonizaciji energetskog sektora kroz širenje obnovljivih izvora energije (uključujući „zeleni vodonik“) i promociju energetske efikasnosti, kao i podršku društveno pravednoj i inkluzivnoj zelenoj tranziciji
  • Transformaciji ka „zelenoj ekonomiji“, fokusiranoj na zelena radna mesta i cirkularnu ekonomiju, kao i na urbani razvoj koji vodi računa o klimi, a ujedno štedi resurse

Od demokratskog prevrata 2000. godine, Vlada Nemačke je Srbiji stavila na raspolaganje preko 2,5 milijarde evra. Time je Nemačka najvažniji bilateralni donator Srbije.

Najveći deo sredstava za saradnju sa Srbijom dolazi iz budžeta Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). BMZ posebno angažuje dve organizacije za sprovođenje nemačko-srpske ekonomske saradnje: KfW banka je odgovorna za investicione projekte, dok Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi konsultantske projekte. Pored toga, mnoge nevladine organizacije koriste sredstva BMZ za realizaciju projekata u Srbiji. Sve aktivnosti imaju za cilj promovisanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu Zapadnog Balkana.

U cilju promovisanja dobrog upravljanja, što je ključni preduslov za proces pristupanja EU, Nemačka takođe radi sa Srbijom u okviru tehničke saradnje u oblastima administrativne reforme, javnih finansija, jačanja vladavine prava, unapređenja socijalnih usluga i uključivanje ugroženih grupa stanovništva.

U cilju podrške partnerima u suočavanju sa posledicama pandemije koronavirusa za posebno pogođene grupe stanovništva (npr. starije i siromašne osobe, samohrane roditelje), stavljena su na raspolaganje dodatna sredstva kako bi socijalne institucije i ustanove za zbrinjavanje mogle da nastave da pružaju svoje usluge, a istovremeno bile i u mogućnosti da svoje usluge prilagode novim potrebama, koje su proizašle iz pandemije. Za posebno marginalizovane grupe u neformalnim naseljima (posebno pripadnike romske manjine) sprovedene su i informativne i edukativne kampanje o tome kako se nositi sa pandemijom. Njima je omogućen i bolji pristup pijaćoj vodi, higijenskim potrepštinama, uslugama vakcinacije, kao i „školovanje od kuće“. Za ovo je od početka pandemije stavljeno na raspolaganje ukupno 4,25 miliona evra.

Ako želite da saznate više o našim projektima, posetite našu veb stranicu

https://nemackasaradnja.rs/

Povezani sadržaji

Na početak stranice