Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Kome treba viza?

FAQ

FAQ

Državljani Srbije imaju pravo da sa važećim biometrijskim pasošem do 90 dana u periodu od šest meseci bez vize borave u državama Šengenskog prostora ukoliko je svrha njihovog boravka jedan od dole navedenih:

 • turizam
 • poslovno putovanje
 • privatna poseta
 • druga svrha koja nije vezana za plaćeni posao za koji prethodno treba da se izda dozvola (npr. kurs jezika, đačka razmena, stručno usavršavanje itd.)

Države članice Šengenskog prostora su Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska i Švedska.


Pogranični organi, i u okviru bezviznog režima, imaju pravo da zatraže određena dokumenta i potvrde i da vam zabrane ulazak, ukoliko ih nemate na uvid:

Potvrde vezane za svrhu putovanja:

 • za turistička putovanja: rezervaciju hotela i potvrda turističke agencije o uplaćenom turističkom aranžmanu;
 • za poslovna putovanja: pozivno pismo firme sa sedištem u Nemačkoj, poziv na učešće na seminaru, kongresu ili sastanku sa poslovnim partnerima itd.;
 • za privatnu posetu: pozivno pismo prijatelja/člana porodice.
 • za ostala putovanja: potvrda o uplaćenom kursu jezika, potvrde škole ili druge organizacije

Potvrde vezane za finansijska sredstva neophodna za putovanje:

 • gotovinski iznos od 45 evra po danu boravka ILI
 • putnički čekovi ILI
 • pisana izjava/pozivno pismo lica koje vas poziva u skladu sa odredbama člana 66. do 68. Zakona o boravku.

Druge potvrde:

 • potvrda o uplaćenom putničkom zdravstvenom osiguranju (sa minimalnim pokrićem u visini od  30.000 evra koje važi u svim državama članicama Šengenskog prostora);
 • povratna avionska/vozna/autobuska karta (u okviru predviđenog roka od 90 dana)
 • pisana saglasnost jednog/oba roditelja uz prevod, ukoliko ne putuju sa detetom.

Državljani Srbije koji imaju nameru da borave duže od 90 dana ili da se zaposle u Nemačkoj, dužni su prethodno da podnesu zahtev za izdavanje vize. Za podnošenje zahteva za izdavanje vize neophodno je prethodno zakazati termin.

Na početak stranice