Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Srpski i nemački izvodi priznati u obe države

Članak

Međunarodni izvodi izdati u Srbiji ne moraju dodatno da se proveravaju u Nemačkoj. Tako ovo važi i za nemačke višejezične izvode u Srbiji. U posebnim slučajevima pečatom Apostil potvrdjuje se verodostojnost izvoda.

Međunarodni izvodi

Nemačka i Srbija su države potpisnice Bečkog CIEC-sporazuma od 08.09.1976. godine (izdavanje višejezičnih izvoda iz matičnih knjiga rodjenih).

Izvodi iz matičnih knjiga, što bi značilo izvodi iz knjiga rođenih, venčanih i umrlih, koji su izdati po šemi sporazuma međunarodne komisije za civilna lica, oslobođeni su provere verodostojnosti u drugim državama potpisnicama sporazuma. Potvrda o sposobnosti za sklapanje braka nije obuhvaćena Bečkim CIEC-sporazumom. Srpski izvodi iz matičnih knjiga izdati na Kosovu, mogu biti iz određenih razloga problematični, videti ovde.

Apostil

Ukoliko nije izdat višejezični CIEC-izvod iz matične knjige, radi se o javnoj ispravi, čiji je srpski ili nemački original često potrebno overiti Apostil potvrdom kako bi se dokazala njegova verodostojnost.

Nemačka i Srbija su države potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. oktobra 1961. godine, tako da neophodnu legalizaciju obezbeđuje "Haški Apostil". Ova konvencija se primenjuje na skoro sve javne isprave, sem na isprave koje su izdali konzularni predstavnici, a primenjuje se i na javne isprave koje se neposredno odnose na trgovinski promet ili carinski postupak.

Apostil potvrdom se potvrđuje verodostojnost javne isprave, koju treba predočiti u originalu. Apostil potvrdu izdaje organ države koji je izdao ispravu. Za razliku od postupka legalizacije, diplomatsko-konzularno predstavništvo Nemačke ne učestvuje u postupku izdavanja Apostil potvrde.

Nadležni organi u Srbiji za izdavanje Haškog Apostila su prvostepeni sudovi, u čijem okrugu su izdate isprave. Ukoliko ne živite u Srbiji, za dobijanje Apostila možete biti na licu mesta zastupljeni. Ovde Vam od pomoći može biti ambasadina lista advokata.

Više informacija u postupku dobijanja Apostil potvrde možete dobiti ovde:

U Nemačkoj treba da se povede računa o kojoj se tačno ispravi radi. U slučaju isprava koje su u nadležnosti nemačkih pokrajina (npr. isprave odredjenih organa uprave, pod kojima spadaju i matične službe ili sudovi) nadležnost nije jednolično regulisana. Zato se u konkretnom slučaju preporučuje da se informišete kod organa koji Vam je izdao ispravu, gde biste tačno mogli da dobijete Haški Apostil.

U slučaju isprava izdatih od saveznih organa obratite se na sledeću adresu:

Na početak stranice