Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Utvrđivanje prebivališta ili adrese u Srbiji

Članak

Nemačka ambasada u Beogradu ne može da utvrdi adrese ili prebivalište u Srbiji. Privatna lica ili ustanove kojima je neophodno utvrđivanje adrese mogu da se obrate advokatu u vezi sa tim. Određene nemačke ustanove mogu u pojedinim slučajevima da zamole ambasadu za pomoć.

Utvrđivanje prebivališta ili adrese u Srbiji

Kao prvi korak preporučujemo da sami potražite adresu u telefonskom imeniku, naprimer, koji se nalazi u internetu pod linkom www.11811.rs (telefonski imenik za privatne brojeve, adrese, poslovni imenik, isključivo na srpskom jeziku).

Generalno, prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta je u Srbiji obavezno. Međutim, javni registar ne postoji. Zbog zaštite podataka, nadležni organi u Srbiji na zahtev privatnih lica, državnih institucija i privrednih subjekata u načelu ne dostavljaju podatke o adresi ili drugim ličnim podacima, bez prethodno zatražene saglasnosti lica za čije se prebivalište traži informacija. Ovo, po pravilu, važi i u slučajevima, kada se advokati obrate organima vlasti u Srbiji sa molbom da im se dostavi adresa, prebivalište i drugi lični podatkci privatnih lica. Izuzetak predstavlja Zakon o izvršenju i obezbeđenju koji u određenim situacijama predviđa da poverilac ili njegov ovlašćeni advokat, pod određenim uslovima, imaju pravo da od organa vlasti, drugih pravnih lica i privrednih subjekata zatraže podatke. Ambasada preporučuje privatnim licima, privrednim subjektima i nemačkim organima vlasti da se u vezi sa utvrđivanjem adrese obrate advokatu (v. spisak advokata).

Utvrđivanje adrese pravnih lica i privrednih subjekata sa sedištem u Srbiji, po pravilu, nije teško. Registar vodi Agencija za privredne registre (APR). Radi se o centralizovanoj banci podataka u kojoj se vode podaci svih privrednih subjekata i drugih pravnih lica. Bliže informacije se nalaze na internet prezentaciji Agencije za privredne registre (na srpskom i engleskom jeziku).

Adresu ili prebivalište dužnika mogu da utvrde i privatni detektivi. Njihova delatnost je u Srbiji zakonom regulisana. Ambasada preporučuje da se obratite licenziranom detektivu. Troškovi za angažovanje detektiva se razlikuju u zavisnosti od ponuđača i uloženog truda. Detektivske agencije i privatni detektivi naći ćete u netu pod „detektivskim agencijama“.

Za nemačke organe vlasti

Organi vlasti Nemačke imaju pravo da u pojedinim slučajevima u ovkiru institucionalne pomoći zatraže pomoć Ambasade koja će molbu proslediti nadležnim organima u Srbiji. Međutim, i ovde važi isto što je već u uvodu rečeno da organi vlasti u Srbiji, po pravilu, zbog zaštite podataka ne dostavljaju informacije o prebivalištu bez prethodno dobijene saglasnosti lica za čije se prebivalište zatražila informacija. Iz tog razloga odgovor na zamolnice nemačkih organa vlasti se u nekim slučajevima čeka duže (u nekim situacijama čak duže od godinu dana) i neretko pozitivan odgovor izostane. Ukoliko lice odbija da dâ svoju saglasnost za prosleđivanje podataka, nadležni organi u Srbiji po pravilu odbijaju zahtev. Dostavljanje zahteva za utvrđivanje prebivališta uz priloženu javnobeležničko overenu saglasnost lica za čije se prebivalište zatražila informacija svakako može da ubrza postupak. Ambasada, inače, nije u mogućnosti da utvrdi adresu dotičnog lica. Ukoliko, pak, želite da dostavite zamolnicu za utvrđivanje prebivališta, molimo da nam prethodno elektronski dostavite što detaljnije podatke o samom licu, uz kratak opis, zbog čega vam je potrebna informacija o prebivalištu dotičnog lica, preko kontakt-formulara.

Na početak stranice