Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Overa kopija i potpisa

Članak

U Nemačkoj ambasadi u Beogradu možete da overite kopije i/ili potpise. Potrebno je zakazati termin. 

Zakazivanje termina

Termine za overe možete dobiti isključivo preko onlajn sistema za dodelu termina Nemačke ambasade. Zakažite Termin onlajn i ponesite odštampanu potvrdu termina. Ukoliko overavate kopije, na zakazani termin može da dođe i druga osoba koju Vi odredite. Za overu potpisa neophodno je lično prisustvo.

Overe kopija

Za izdavanje potvrde o verodostojnosti prepisa ili fotokopija sa originalom ili overenim prepisom, potrebno je da se predoči original ili overeni prepis. Nije moguće vršiti overu prepisa ili kopije neoverenog prepisa ili kopije. Na zakazani termin ponesite sledeće:   

  • Važeću ličnu ili putnu ispravu, ako druga osoba dolazi umesto Vas: pismena, ručno potpisana punomoć kao i jedna kopija lične karte ili pasoša davaoca punomoći  
  • Originale (svedočanstva, sertifikate, potvrde itd.)
  • od originala odvojen neodređen broj fotokopija, koji je složen istim redosledom kao originali
  • dovoljno gotovine u RSD: troškovi overe kopija zavise od broja strana koje treba overiti. Overa prvih 10 strana koštaju generalno 10,00 € ukoliko mogu biti overene zajedno. Svaka dodatna strana košta 1,00 €. Iz iskustva znamo da nije moguće zajedno overiti više od 30 strana.

Overa može u nekim situacijama biti odbijena, kao na primer u slučaju postojanja sumnje u verodostojnost originala. Ukoliko ne donesete original dokument, prosta kopija originala ne može da bude overena.

Overe potpisa

Overa potpisa ili otiska prsta vrši se priznavanjem ili potpisivanjem na licu mesta pred konzularnim službenikom. Na termin donesite sledeće: 

  • Važeću ličnu ili putnu ispravu
  • nepotpisani original uverenja, zahteva ili formulara ispod kojeg treba da se overi Vaš potpis.                                                                                                     
  • Dovoljno gotovine u RSD: plaća se taksa čija je visina određena vrednošću pravnog posla. Taksa iznosi najmanje 20,00 € a najviše 250,00 €. Molimo Vas da stoga obavezno ponesete dokaz o vrednosti pravnog posla (na primer u slučaju overe potpisa vezano za davanje saglasnosti za kupoprodaju stana). U ostalim slučajevima kao što su zahtevi za izdavanje uverenja o nekažnjavanju ili zahtev za proveru podataka iz centralnog registra i izjava o odricanju od nasledstva, naplaćuje se najmanja taksa u visini od 20,00 €. Taksa za overu potpisa vezano za promenu prezimena iznosi 25,00 €.

Napominjemo da overa potpisa može u pojedinim slučajevima biti odbijena, ukoliko je evidentno da za pripremljeno punomoćje nije dovoljna zvanična overa. U takvim slučajevima savetujemo, da se pravni posao overi u Nemačkoj kod notara (zastupanje bez punomoćja). Zatim možete overu potpisa regularno da obavite u Nemačkoj ambasadi.

Na početak stranice