Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Overa kopija i potpisa

Članak

U Nemačkoj ambasadi u Beogradu možete da overite kopije i/ili potpise. Potrebno je zakazati termin. 

Zakazivanje termina

Termine za overe možete dobiti isključivo preko onlajn sistema za dodelu termina Nemačke ambasade. Zakažite Termin onlajn i ponesite odštampanu potvrdu termina. Ukoliko overavate kopije, na zakazani termin može da dođe i druga osoba koju Vi odredite. Za overu potpisa neophodno je lično prisustvo.

Overe kopija

Na zakazani termin ponesite sledeće:   

  • Originale (svedočanstva, sertifikate, potvrde itd.)
  • od originala odvojen neodređen broj fotokopija, koji je složen istim redosledom kao originali. Fotokopije ne smeju da budu zaheftane! Ukoliko donosite više dokumenata, molimo Vas da ich sortirate na sledeći način: na jednoj gomili treba da budu originali, a na drugoj gomili fotokopije koje treba da se overe. Fotokopije treba da budu složene istim redosledom kao i originali!
  • dovoljno gotovine u RSD: troškovi overe kopija zavise od broja strana koje treba overiti. Overa prvih 10 strana košta 10,00 € (u zavisnosti od kursa okvirno 1180 RSD) ukoliko mogu biti overene zajedno, kao paket. Svaka dodatna strana košta 1,00 € (u zavisnosti od kursa okvirno 118 RSD). Iz iskustva znamo da nije moguće zajedno (u jednom paketu) overiti više od 30 strana. Molimo Vas da ponesete dovoljno sitnog novca (novčanice od 10 ili 20 RSD).
  • Važeću ličnu ili putnu ispravu, ako druga osoba dolazi umesto Vas: pismena, ručno potpisana punomoć kao i jedna kopija lične karte ili pasoša davaoca punomoći  

Napomena: Molimo Vas da donesete dokumenta kao što je navedeno, jer u protivnom overa dokumenata može biti odbijena. Ukoliko imate veliki broj dokumenata za overu, može da se dogodi da se overa ne može završiti u jednom terminu zbog količine. Overa može u nekim situacijama biti odbijena, kao na primer u slučaju postojanja sumnje u verodostojnost originala. Ukoliko ne donesete originalni dokument, prosta kopija originala ne može da bude overena.

Overe potpisa

Na zakazani termin ponesite sledeće: 

  • nepotpisani original uverenja, zahteva ili formulara ispod kojeg treba da se overi Vaš potpis                                       
  • Dovoljno gotovine u RSD: Taksa iznosi najmanje 20,00 € (u zavisnosti od kursa okvirno 2.360 RSD) a najviše 250,00 €. Visina takse određena je vrednošću pravnog posla. Molimo Vas da stoga obavezno ponesete dokaz o vrednosti pravnog posla (na primer u slučaju overe potpisa vezano za davanje saglasnosti za kupoprodaju stana). U ostalim slučajevima kao što su zahtevi za izdavanje uverenja o nekažnjavanju ili zahtev za proveru podataka iz centralnog registra i izjava o odricanju od nasledstva, kao i kod prijave za sklapanje braka u Nemačkoj naplaćuje se najmanja taksa u visini od 20,00 €. Taksa za overu potpisa kao i izjava vezana za promenu prezimena iznosi 25,00 € (u zavisnosti od kursa okvirno 2.940 RSD). Molimo Vas da ponesete dovoljno sitnog novca (novčanice od 10 ili 20 RSD).
  • Važeću ličnu ili putnu ispravu

Napomena: Molimo Vas da obratite pažnju da overa potpisa može u pojedinim slučajevima biti odbijena, ukoliko je evidentno da za pripremljeno punomoćje nije dovoljna zvanična overa. U takvim slučajevima (npr. kupoprodajni ugovor za nekretninu, otvaranje GmbH-a, raspodela nasledstva) savetujemo, da se pravni posao overi u Nemačkoj kod notara (zastupanje bez punomoćja). Zatim možete overu potpisa na naknadno datom punomoćju regularno da obavite u Nemačkoj ambasadi. U takvim slučajevima molimo Vas da uz postojeće punomoćje ponesete makar fotokopiju pravnog posla (overe od strane notara).

Na početak stranice