Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Pribavljanje javnih isprava izdatih u Srbiji

Članak

Ambasada nije nadležna za pribavljanje ili izdavanje srpskih javnih isprava, već je to u isključivoj nadležnosti srpskih institucija. Nemački organi vlasti imaju mogućnost da se u okviru pomoći po službenoj dužnosti obrate Ambasadi Savezne Republike Nemačke.

Za fizička lica

Po zakonodavstvu Republike Srbije lica koja imaju pravo da podnesu zahtev za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (npr. izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih), u načelu, mogu to da učine putem interneta preko servisa za građane obezbeđenog od strane srpskih organa (na srpskom). Potencijalni naslednici koji mogu da dokažu to svojstvo na adekvatan način bi takođe trebalo da imaju pravo da podnesu zahtev za izdavanje izvoda. Kao alternativu preporučujemo da zahtev za izdavanje javne isprave podnesete direktno organu (matičnom uredu) Republike Srbije koji je mesno nadležan za izdavanje javne isprave (npr. u slučaju rođenja deteta, sklapanja braka, smrtnog slučaja ili razvoda).

Kao fizičko lice, takođe, imate mogućnost da se obratite advokatu koji će kao vaš zastupnik pribaviti javnu ispravu u Srbiji. Aktuelan spisak advokata Nemačke ambasade u Beogradu ćete naći ovde.

Instrukcija za nemačke organe vlasti

Nemački organi vlasti imaju mogućnost da se u okviru pomoći po službenoj dužnosti obrate Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Molimo vas da u tu svrhu kontaktirate Ambasadu preko mejl-adrese info@belgrad.diplo.de i da pošaljete:

  • kratak opis činjeničnog stanja uz obrazloženje zašto je pribavljanje javne isprave potrebno
  • što tačnije podatke o licu koje traži pribavljanje isprave. U slučaju pribavljanja izvoda iz matične knjige rođenih: datum rođenja (dan, mesec, godina), mesto rođenja, državljanstvo, eventualno devojačko prezime ili druga prezimena, u slučaju izvoda o sklapanju braka dodatno: datum sklapanja braka (dan, mesec, godina), mesto sklapanja braka i u slučaju izvoda iz matične knjige umrlih dodatno: datum smrti (dan, mesec, godina), mesto nastupanja smrti.
  • zvanična izjava da je nemački organ obavestio lice koje traži pribavljanje izvoda o svojim pravima i obavezama iz  zaštite podataka. Za pribavljanje isprava neophodno je da se podaci proslede nadležnim organima Srbije. Obaveza je nemačkog organa vlasti da obavesti dotično lice o njegovim pravima i obavezama iz zaštite ličnih podataka jer se lični podaci prikupljaju u Saveznoj Republici Nemačkoj. Ambasada može, na zahtev, da ustupi obrazac sa informacijama o zaštiti podataka.
  • Po potrebi izjavu o preuzimanju nastalih troškova (videti dole)

Ambasada, u načelu, ima dve opcije da pokrene postupak pribavljanja javne isprave: S jedne strane postoji mogućnost da njeno pribavljanje besplatno zatraži preko Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, s tim da vreme obrade zahteva u Ministarstvu iznosi nekoliko meseci. S druge strane, Ambasada može, u pojedinačnim slučajevima, gde je to osnovano, javnu ispravu da pribavi uz pomoć advokata sa sedištem u Srbiji, s tim da vreme obrade predmeta iznosi najmanje šest nedelja. Advokatska kancelarija svakako naplaćuje svoje usluge. U takvim slučajevima će Ambasada prvo platiti troškove pribavljanja isprave, te će naknadno od nadležnog nemačkog organa vlasti zatražiti refundaciju troškova na osnovu rešenja o određivanju troškova (Festsetzungsbescheid). U tom slučaju, Ambasada će od nemačkog organa koji moli za pribavljanje isprave prethodno zatražiti da joj dostavi pisanu izjavu o preuzimanju troškova. Napomena: Pribavljanje javnih isprava koje su vezane za Kosovo pod određenim okolnostima može biti problematično, videti ovde.

Pribavljanje nemačkih javnih isprava

Za izdavanje nemačkih javnih isprava odnosno izvoda iz matičnih knjiga nadležan je matični ured u Nemačkoj (Standesamt). Nije predviđeno niti je nužno uključiti Nemačku ambasadu. Ukoliko rođenje deteta ili sklapanje braka u inostranstvu do sada nije naknadno upisano u nemačke matične knjige, a živite u Srbiji, postoji mogućnost da se sa svojim zahtevom o naknadnom upisu obratite Ambasadi. Informacije o naknadnom upisu rođenja deteta u inostranstvu u nemačke matične knjige ćete naći ovde, za naknadni upis sklapanja braka ovde.

 

Na početak stranice