Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva

24.02.2020 - FAQ

FAQ

Za podnošenje zahteva za vizu neophodno je prethodno zakazati termin.

Na termin ponesete sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka obrasca za podnošenje zahteva za vizu;
  • potpisani informator;
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije
  • taksu za izdavanje vize u visini navedenoj u informatoru.

Preuzmite sa Vize i ulazak u Nemačku informator u zavisnosti od svrhe Vašeg planiranog boravka i sastavite sva u njemu navedena dokumenta.

Vreme obrade Vašeg zahteva se znatno smanjuje ukoliko prilikom podnošenja zahteva za vizu odmah imate sva tražena dokumenta.

Zahtev za izdavanje vize se podnosi Odeljenju za vize Ambasade Savezne Republike Nemačke u ul. Kneza Miloša 75, 11000 Beograd. Pre podnošenja zahteva za vizu neophodno je da zakažete termin.

Lica sa Kosova koja poseduju pasoš Republike Srbije izdat od strane Koordinacione uprave u Beogradu, nadalje su dužna da imaju vizu. Zahtev za vizu se u načelu podnosi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Prištini.

Izuzev tašni i kompaktnih rančeva, zabranjeno je unošenje putnog prtljaga u Odeljenje za vize isto kao i njegovo odlaganje na trotoaru ispred zgrade Ambasade. Molimo Vas da putni ptrljag ostavite u garderobama za odlaganje putnog prtljaga koje se nalaze na železničkoj ili autobuskoj stanici ili na aerodromu.

Preuzimanje vize: Vreme obrade zahteva se rezlikuje od zahteva do zahteva i zavisi od predate dokumentacije. Ukoliko je u Vašem slučaju moguće dati odluku u roku od par dana, dobićete odmah i termin za preizimanje pasoša. Preko sledećeg možete proveriti da li i kada možete preuzeti Vaš viziran pasoš. Po pravilu obrada zahteva traje najmanje tri nedelje ukoliko je dokumentacija potpuna. Nakon navedenih tri nedelja, molimo da redovno proveravate listu za preuzimanje viziranog pasoša.

Suštinska obrada zahteva počinje tek kad je priložena dokumentacija potpuna.

Zato Vas molimo da dobro pripremite svoj zahtev te da ga predate uz potpunu dokumentaciju.

Kontaktiraćemo Vas telefonom/slanjem sms poruke, čim je završena obrada Vašeg zahteva. Stoga Vas molimo da u svom zahtevu navedite broj telefona pod kojim ste uvek dostupni.

Zbog zaštite ličnih podataka Ambasada telefonom ne može dati bilo kakve informacije o toku obrade Vašeg zahteva. U cilju što brže obrade zahteva molimo Vas da nam se ne obratite sa upitima o stanju predmeta.

Po odobrenju Vašeg zahteva za vizu, obavestićemo Vas telefonom/slanjem sms poruke kada i gde možete predati pasoš na viziranje. Molimo Vas da Vi, ili ovlašćeno lice, što pre predate pasoš, uz povrdu o putničkom zdravstvenom osiguranju.

Ukoliko je Vaš zahtev za vizu odbijen, imate pravo u roku od jednog meseca da uložite žalbu osvrnući se na razloge navedene u obaveštenju kojim je odbijen Vaš zahtev za vizu, uz navođenje dodatnih argumenata i potvrda koje, po Vašem mišljenju, govore za odobrenje zahteva. U žalbenom postupku se Vaš zahtev ponovo razmatra, uzimajući u obzir dodatno pružene argumente i potvrde.

Žalbu dostavite na adresu visa@belg.diplo.de

odnosno, ukoliko se dostavljaju dokumenta u originalu,

Pravno-konzularnom odeljenju

Ambasade Savezne Republike Nemačke

Kneza Miloša 74-76

Poštanski fah 304, 11040 Beograd, Srbija.

Žalbe se razmatraju po hronološkom redosledu. Po završetku postupka (po pravilu u roku od tri meseca) dobićete obaveštenje.


Na početak stranice