Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva

24.02.2020 - FAQ

FAQ

Za podnošenje zahteva za vizu neophodno je prethodno zakazati termin.

Na termin ponesete sledeće:

  • dva popunjena i potpisana primerka obrasca za podnošenje zahteva za vizu;
  • potpisani informator;
  • sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije
  • taksu za izdavanje vize u visini navedenoj u informatoru.

Preuzmite sa Vize i ulazak u Nemačku informator u zavisnosti od svrhe Vašeg planiranog boravka i sastavite sva u njemu navedena dokumenta.

Vreme obrade Vašeg zahteva se znatno smanjuje ukoliko prilikom podnošenja zahteva za vizu odmah imate sva tražena dokumenta.

Zahtev za izdavanje vize se podnosi Odeljenju za vize Ambasade Savezne Republike Nemačke u ul. Kneza Miloša 75, 11000 Beograd. Pre podnošenja zahteva za vizu neophodno je da zakažete termin.

Lica sa Kosova koja poseduju pasoš Republike Srbije izdat od strane Koordinacione uprave u Beogradu, nadalje su dužna da imaju vizu. Zahtev za vizu se u načelu podnosi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Prištini.

Izuzev tašni i kompaktnih rančeva, zabranjeno je unošenje putnog prtljaga u Odeljenje za vize isto kao i njegovo odlaganje na trotoaru ispred zgrade Ambasade. Molimo Vas da putni ptrljag ostavite u garderobama za odlaganje putnog prtljaga koje se nalaze na železničkoj ili autobuskoj stanici ili na aerodromu.

Vreme obrade zahteva za vize zavisi od kategorije vize (Šengen vize se obrađuju u roku od nekoliko dana, dok obrada za nacionalne vize po pravilu traje 10 do 12 nedelja) i od potpunosti i ispravnosti priložene dokumentacije.

Suštinska obrada zahteva počinje tek kad je priložena dokumentacija potpuna.

Zato Vas molimo da dobro pripremite svoj zahtev te da ga predate uz potpunu dokumentaciju.

Kontaktiraćemo Vas telefonom/slanjem sms poruke, čim je završena obrada Vašeg zahteva. Stoga Vas molimo da u svom zahtevu navedite broj telefona pod kojim ste uvek dostupni.

Zbog zaštite ličnih podataka Ambasada telefonom ne može dati bilo kakve informacije o toku obrade Vašeg zahteva. U cilju što brže obrade zahteva molimo Vas da nam se ne obratite sa upitima o stanju predmeta.

Ukoliko prilikom podnošenja zahteva niste priložili potpunu dokumentaciju, dobićete pisanu informaciju sa traženim dokumentima i opisom postupka.

Dokumentaciju koju treba naknadno da dostavite Ambasadi, možete lično predati Odeljenju za vize, poštom, ili mejlom (visa@belg.diplo.de). Dostava mejlom nije opcija ukoliko je neophodno da se traženi dokument dostavi u originalu. Dokumentaciju dostavite zajedno sa pisanom informacijom koju ste dobili prilikom podnošenja zahteva kako bismo je lakše mogli spojiti sa Vašim zahtevom.

Molimo Vas da naknadno dostavljenu dokumentaciju u datom roku predate u kompletu, a ne pojedinačno. Ukoliko u datom roku niste uspeli prikupiti traženu dokumentaciju, imate mogućnost jedanput da ga produžite elektronskim putem slanjem mejla na adresu . U skladu sa odredbama člana 82. Zakona o boravku, zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom će se po isteku roka odbiti.

Po odobrenju Vašeg zahteva za vizu, obavestićemo Vas telefonom/slanjem sms poruke kada i gde možete predati pasoš na viziranje. Molimo Vas da Vi, ili ovlašćeno lice, što pre predate pasoš, uz povrdu o putničkom zdravstvenom osiguranju.

Ukoliko je Vaš zahtev za vizu odbijen, imate pravo u roku od jednog meseca da uložite žalbu osvrnući se na razloge navedene u obaveštenju kojim je odbijen Vaš zahtev za vizu, uz navođenje dodatnih argumenata i potvrda koje, po Vašem mišljenju, govore za odobrenje zahteva. U žalbenom postupku se Vaš zahtev ponovo razmatra, uzimajući u obzir dodatno pružene argumente i potvrde.

Žalbu dostavite na adresu visa@belg.diplo.de

odnosno, ukoliko se dostavljaju dokumenta u originalu,

Pravno-konzularnom odeljenju

Ambasade Savezne Republike Nemačke

Neznanog junaka 1A

Poštanski fah 48, 11040 Beograd,

Srbija.

Žalbe se razmatraju po hronološkom redosledu. Po završetku postupka (po pravilu u roku od tri meseca) dobićete obaveštenje.


Na početak stranice