Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Pitanja u vezi sa državljanstvom

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa državljanstvom. Za osobe koje žive u inostranstvu po pravilu je nadležna Savezna direkcija za upravne poslove u Kelnu (BVA). Zahtev može da se podnese u Ambasadi.

Zahtevi koji se tiču državljanstva mogu da se predaju u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Ambasada može da Vas posavetuje, da proceni uspešnost dobijanja državljanstva, kao i da pošalje zahtev Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA) ili drugoj instituciji koja je nadležna za pitanja u vezi sa državljanstvom. U toj ustanovi, tj. direkciji donosi se odluka o predatom zahtevu. Ukoliko svoj zahtev predate preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, tom prilikom možete i da overite svoj potpis kao i fotokopije dokumenata bez plaćanja takse. Svakako možete predati svoj zahtev preko npr. punomoćnika Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA).

Dole možete pročitati informacije u vezi sa zahtevima za zadržavanje državljanstva, dobijanje državljanstva, utvrđivanja državljanstva ili za otpust iz nemačkog državljanstva, odnosno informacije u vezi sa utvrđivanjem opcionog postupka ili pripadanja nemačkoj nacionalnosti, tzv. "Spätaussiederverfahren". Informacije u vezi sa neophodnom dokumentacijom koju treba da priložite možete pronaći na sajtu Savezne direkcije za upravne poslove (BVA). Po pravilu je neophodno priložiti originalnu dokumentaciju. Mora se računati sa dužim periodima obrade zahteva kod BVA-a, čak i više od godinu dana.

Najvažniji postupci u vezi sa državljanstvom

Zahteve za prijem u nemačko državljanstvo moguće je podneti u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. Određene kategorije lica mogu i u inostranstvu dobiti nemačko državljanstvo pod olakšanim uslovima.

Zahtev za prijem u nemačko državljanstvo

Utvrđivanje nemačkog državljanstva služi  tome da se obavezujuće ustanovi, da li Vi posedujete nemačko državljanstvo. Ukoliko posedujete nemačko državljanstvo izdaje se takozvani „Staatsangehörigkeitsausweis“ odnosno uverenje o državljanstvu. Za osobe koje žive u Republici Srbiji nadležan je „Bundesverwaltungsamt“ (BVA, odnosno Savezni upravni zavod).  Zahtev za utvrđivanje državljanstva može u tim slučajevima preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu da se podnese.

Informacije vezane za potrebnu dokumentaciju i formulare možete naći u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA-a.

Ambasada Vas moli da uzmete sebi dovoljno vremena da dokumentaciju u potpunosti pripremite i pošaljite nam pre samog podnošenja zahteva bar nekoliko relevantnih dokumenata (skenirana u PDF-formatu) i ukratko nam opišete činjenično stanje. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Ambasada će Vas onda kontaktirati i u datom slučaju odmah zakazati termin sa Vama.

Deca stranaca, koja su se rodila u Nemačkoj i stekli su nemačko državljanstvo, sa navršenom 21. godinom života imaju obavezu da se opredele za nemačko državljanstvo ili za državljanstvo svojih roditelja.

Postupak biranja državljanstva

Ukoliko živite u Srbiji i želite da se odreknete nemačkog državljanstva zbog sticanja srpskog državljanstva, za šta nadležni organi Republike Srbije traže otpust iz prethodnog državljanstva, možete zahtev za otpust iz nemačkog državljanstva podneti Saveznoj direkciji za upravne poslove (Bundesverwaltungsamt, BVA). Čim se Vaš zahtev odobri, dobićete potvrdu o otpustu iz nemačkog državljanstva. Zahtev možete podneti i u ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Bliže informacije o podnošenju zahteva odn. obrazac zahteva naći ćete u adekvatnoj rubrici na internet prezentaciji Bundesverwaltungsamt-a (BVA).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sve informacije i pripremite zahtev, te da nam pre podnošenja zahteva elektronskim putem dostavite bar neki dokaz koji svedoči o osnovanosti Vašeg zahteva. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Ambasada će Vas kontaktirati i, po potrebi, dogovoriti termin.

U suprotnom ćete silom zakona sticanjem srpskog državljanstva izgubiti nemačko državljanstvo. O nastanku te pravne posledice Ambasada Vam može izdati konzularnu potvrdu. Međutim, diskreciono je pravo srpskih organa da li će tu potvrdu priznati. Molimo Vas da za izdavanje ove potvrde unapred zakažete termin preko našeg onlajn-portala, te da na termin ponesete u originalu:

  • važeću nemačku putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu)
  • gotovinski iznos od 34,07 evra u dinarskoj protivrednosti

Ukoliko živite u Srbiji i ukoliko primite srpsko državljanstvo a želite da "zadržite" Vaše nemačko državljanstvo, potrebno je da kod Bundesverwaltungsamt (BVA) podnesete zahtev za dozvolu za zadržavanje državljanstva (Beibehaltungsgenehmigung). Inače sticanjem srpskog državljanstva gubite nemačko državljanstvo. U pojedinim slučajevima srpske ustanove za dobijanje srpskog državljanstva svakako traže potvrdu o ispisu iz nemačkog državljanstva. U ovom slučaju se po pravilu takođe ne izdaje dozvola za zadržavanje držaljanstva. Molimo Vas da pre predaje zahteva razrešite da li morate da se odreknete nemačkog državljanstva kako biste predali zahtev za dobijanje srpskog državljanstva.

Informacije za podnošenje zahteva odnosno informacije o potrebnim dokumentima naći ćete u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA.

Molimo Vas da uzmete sebi vremena da kompletno pripremite potrebna dokumenta i pre podnošenja zahteva neka od relevantnih dokumenata (skeinirana u PDF-formatu) dostavite uz kratak dopis sa opisom situacije. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Ambasada će zatim sa Vama stupiti u kontakt i u datom slučaju direktno zakazati termin.

Na početak stranice