Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pitanja u vezi sa državljanstvom

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa državljanstvom. Za osobe koje žive u inostranstvu po pravilu je nadležna Savezna direkcija za upravne poslove u Kelnu (BVA). Zahtev može da se podnese u Ambasadi.

Zahtevi koji se tiču državljanstva mogu da se predaju u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Ambasada može da Vas posavetuje, da proceni uspešnost dobijanja državljanstva, kao i da pošalje zahtev Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA). Ukoliko svoj zahtev predate preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, tom prilikom možete i da overite svoj potpis kao i fotokopije dokumenata bez plaćanja takse. Svakako možete predati svoj zahtev preko npr. punomoćnika Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA).

Dole možete pročitati informacije u vezi sa zahtevima za zadržavanje državljanstva, dobijanje državljanstva ili utvrđivanja nemačkog državljanstva, odnosno informacije u vezi sa utvrđivanjem opcionog postupka ili pripadanja nemačkoj nacionalnosti, tzv. "Spätaussiederverfahren". Informacije u vezi sa neophodnom dokumentacijom koju treba da priložite možete pronaći na sajtu Savezne direkcije za upravne poslove (BVA). Po pravilu je neophodno priložiti originalnu dokumentaciju.

Najvažniji postupci u vezi sa državljanstvom

Utvrđivanje nemačkog državljanstva služi  tome da se obavezujuće ustanovi, da li Vi posedujete nemačko državljanstvo. Ukoliko posedujete nemačko državljanstvo izdaje se takozvani „Staatsangehörigkeitsausweis“ odnosno uverenje o državljanstvu. Za osobe koje žive u Republici Srbiji nadležan je „Bundesverwaltungsamt“ (BVA, odnosno Savezni upravni zavod).  Zahtev za utvrđivanje državljanstva može u tim slučajevima preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu da se podnese.

Informacije vezane za potrebnu dokumentaciju i formulare možete naći u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA-a.

Ambasada Vas moli da uzmete sebi dovoljno vremena da dokumentaciju u potpunosti pripremite i pošaljite nam pre samog podnošenja zahteva bar nekoliko relevantnih dokumenata i ukratko nam opišete činjenično stanje. Te informacije pošaljite na:  info@belgrad.diplo.de.  Ambasada će Vas onda kontaktirati i u datom slučaju i odmah zakazati termin sa Vama.

Deca stranaca, koja su se rodila u Nemačkoj i stekli su nemačko državljanstvo, sa navršenom 21. godinom života imaju obavezu da se opredele za nemačko državljanstvo ili za državljanstvo svojih roditelja.

Postupak biranja državljanstva

Ukoliko živite u Srbiji i ukoliko primite srpsko državljanstvo a želite da "zadržite" Vaše nemačko državljanstvo, potrebno je da kod Bundesverwaltungsamt (BVA) podnesete zahtev za dozvolu za zadržavanje državljanstva (Beibehaltungsgenehmigung). Inače sticanjem srpskog državljanstva gubite nemačko državljanstvo. U pojedinim slučajevima srpske ustanove za dobijanje srpskog državljanstva svakako traže potvrdu o ispisu iz nemačkog državljanstva.

Informacije za podnošenje zahteva odnosno informacije o potrebnim dokumentima naći ćete u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA.

Molimo Vas da uzmete sebi vremena da kompletno pripremite potrebna dokumenta i pre podnošenja zahteva neka od relevantnih dokumenata dostavite uz kratak dopis sa opisom situacije na info@belgrad.diplo.de. Ambasada će zatim sa Vama stupiti u kontakt i u datom slučaju direktno zakazati termin.

Stranci mogu prema članu 14 StAG i u inostranstvu da zatraže prijem u nemačko državljanstvo. Zahtev može da se podnese u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. Prijem u nemačko državljanstvo u inostranstvu je samo moguć ukoliko postoji poseban javni interes, pri čemu privatni interesi nisu prioritetni. Da bi se izbeglo podnošenje zahteva gde je unapred jasno da neće biti pozitivno rešeni, a podrazumevaju plaćanje takse, preporučuje se da se pre podnošenja zahteva za prijem u državljanstvo uputi upit Bundesverwaltungsamt-u (BVA), koji je nadležna ustanova u rešavanju zahteva za prijem u nemačko državljanstvo. Opširne informacije na temu prijema u nemačko državljanstvo naći ćete u odgovarajućoj rubrici na internet stranici BVA-a.

Olakšani uslovi za prijem u državljanstvo važe za vanbračnu decu nemačkih očeva i majki stranog državljanstva, koja su rođena pre 01.07.1993. godine i kod prijema u državljanstvo kod dece rođenih u braku a gde su majke nemačke državljanke i očevi strani državljani, a deca su rođena pre 01.01.1975. godine. Molimo Vas da obratite pažnju na odgovarajuće informatore na internet stranici BVA-a.

Olakšano u inostranstvu mogu biti primljena lica odnosno njihovi potomci, koji su na osnovu političkih, religijskih ili rasnih proganjanja u periodu od 1933. do 1945. godine ostali bez nemačkog državljanstva (Wiedergutmachungseinbürgerungen). Molimo Vas da obratite pažnju na odgovarajuće preduslove, koje ćete naći na . Na osnovu rešenja Ustavnog suda Savezne Republike Nemačke od 20.05.2020. godine, proširen je krug lica koja uživaju prava za dobijanje državljanstva. Potomcima u smislu Zakona o državljanstvu se od sada smatraju deca iz bračne zajednice rođena pre 01.04.1953. godine od nemačkih majki kojima je oduzeto nemačko državljanstvo i očeva sa državljanstvom druge države, kao i deca iz vanbračne zajednice rođena pre 01.07.1993. godine od očeva sa nemačkim državljanstvom kojima je oduzeto nemačko državljanstvo i majki sa državljanstvom druge države. Lica čiji je zahtev za prijem u državljanstvo bio odbijen, imaju sada pravo da se sa novim zahtevom obrate diplomatsko-konzularnom predstavništvu Nemačke.

Pažljivo pripremite tražena dokumenta u potpunosti i dostavite bar nekoliko relevantnih dokumenata sa kratkim propratnim dopisom pre podnošenja samog zahteva na info@belgrad.diplo.de. Ambasada će onda sa Vama stupiti u kontakt, i u datom slučaju direktno zakazati termin.

Na početak stranice