Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pitanja u vezi sa državljanstvom

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa državljanstvom. Za osobe koje žive u inostranstvu po pravilu je nadležna Savezna direkcija za upravne poslove u Kelnu (BVA). Zahtev može da se podnese u Ambasadi.

Zahtevi koji se tiču državljanstva mogu da se predaju u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Ambasada može da Vas posavetuje, da proceni uspešnost dobijanja državljanstva, kao i da pošalje zahtev Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA). Ukoliko svoj zahtev predate preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, tom prilikom možete i da overite svoj potpis kao i fotokopije dokumenata bez plaćanja takse. Svakako možete predati svoj zahtev preko npr. punomoćnika Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA).

Dole možete pročitati informacije u vezi sa zahtevima za zadržavanje državljanstva, dobijanje državljanstva ili utvrđivanja nemačkog državljanstva, odnosno informacije u vezi sa utvrđivanjem opcionog postupka ili pripadanja nemačkoj nacionalnosti, tzv. "Spätaussiederverfahren". Informacije u vezi sa neophodnom dokumentacijom koju treba da priložite možete pronaći na sajtu Savezne direkcije za upravne poslove (BVA). Po pravilu je neophodno priložiti originalnu dokumentaciju.

Najvažniji postupci u vezi sa državljanstvom

Utvrđivanje nemačkog državljanstva služi  tome da se obavezujuće ustanovi, da li Vi posedujete nemačko državljanstvo. Ukoliko posedujete nemačko državljanstvo izdaje se takozvani „Staatsangehörigkeitsausweis“ odnosno uverenje o državljanstvu. Za osobe koje žive u Republici Srbiji nadležan je „Bundesverwaltungsamt“ (BVA, odnosno Savezni upravni zavod).  Zahtev za utvrđivanje državljanstva može u tim slučajevima preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu da se podnese.

Informacije vezane za potrebnu dokumentaciju i formulare možete naći u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA-a.

Ambasada Vas moli da uzmete sebi dovoljno vremena da dokumentaciju u potpunosti pripremite i pošaljite nam pre samog podnošenja zahteva bar nekoliko relevantnih dokumenata i ukratko nam opišete činjenično stanje. Te informacije pošaljite na:  info@belgrad.diplo.de.  Ambasada će Vas onda kontaktirati i u datom slučaju i odmah zakazati termin sa Vama.

Deca stranaca, koja su se rodila u Nemačkoj i stekli su nemačko državljanstvo, sa navršenom 21. godinom života imaju obavezu da se opredele za nemačko državljanstvo ili za državljanstvo svojih roditelja.

Postupak biranja državljanstva

Ukoliko živite u Srbiji i ukoliko primite srpsko državljanstvo a želite da "zadržite" Vaše nemačko državljanstvo, potrebno je da kod Bundesverwaltungsamt (BVA) podnesete zahtev za dozvolu za zadržavanje državljanstva (Beibehaltungsgenehmigung). Inače sticanjem srpskog državljanstva gubite nemačko državljanstvo.

Informacije za podnošenje zahteva odnosno informacije o potrebnim dokumentima naći ćete u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA.

Molimo Vas da uzmete sebi vremena da kompletno pripremite potrebna dokumenta i pre podnošenja zahteva neka od relevantnih dokumenata dostavite uz kratak dopis sa opisom situacije na info@belgrad.diplo.de. Ambasada će zatim sa Vama stupiti u kontakt i u datom slučaju direktno zakazati termin.

Stranci mogu prema članu 14 StAG i u inostranstvu da zatraže prijem u nemačko državljanstvo. Zahtev može da se podnese u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. Prijem u nemačko državljanstvo u inostranstvu je samo moguć ukoliko postoji poseban javni interes, pri čemu privatni interesi nisu prioritetni. Da bi se izbeglo podnošenje zahteva gde je unapred jasno da neće biti pozitivno rešeni, a podrazumevaju plaćanje takse, preporučuje se da se pre podnošenja zahteva za prijem u državljanstvo uputi upit Bundesverwaltungsamt-u (BVA), koji je nadležna ustanova u rešavanju zahteva za prijem u nemačko državljanstvo. Opširne informacije na temu prijema u nemačko državljanstvo naći ćete u odgovarajućoj rubrici na internet stranici BVA-a.

Olakšani uslovi za prijem u državljanstvo važe za vanbračnu decu nemačkih očeva i majki stranog državljanstva, koja su rođena pre 01.07.1993. godine i kod prijema u državljanstvo kod dece rođenih u braku a gde su majke nemačke državljanke i očevi strani državljani, a deca su rođena pre 01.01.1975. godine. Molimo Vas da obratite pažnju na odgovarajuće informatore na internet stranici BVA-a.

Isto tako olakšano u inostranstvu mogu biti primljena lica odnosno njihovi potomci, koji su na osnovu političkih, religijskih ili rasnih proganjanja u periodu od 1933. do 1945. godine ostali bez nemačkog državljanstva (Wiedergutmachungseinbürgerungen). Molimo Vas da obratite pažnju na odgovarajuće preduslove, koje ćete naći na . Na osnovu rešenja Ustavnog suda Savezne Republike Nemačke od 20.05.2020. godine, proširen je krug lica koja uživaju prava za dobijanje državljanstva. Potomcima u smislu Zakona o državljanstvu se od sada smatraju deca iz bračne zajednice rođena pre 01.04.1953. godine od nemačkih majki kojima je oduzeto nemačko državljanstvo i očeva sa državljanstvom druge države, kao i deca iz vanbračne zajednice rođena pre 01.07.1993. godine od očeva sa nemačkim državljanstvom kojima je oduzeto nemačko državljanstvo i majki sa državljanstvom druge države. Lica čiji je zahtev za prijem u državljanstvo bio odbijen, imaju sada pravo da se sa novim zahtevom obrate diplomatsko-konzularnom predstavništvu Nemačke.

Pažljivo pripremite tražena dokumenta u potpunosti i dostavite bar nekoliko relevantnih dokumenata sa kratkim propratnim dopisom pre podnošenja samog zahteva na info@belgrad.diplo.de. Ambasada će onda sa Vama stupiti u kontakt, i u datom slučaju direktno zakazati termin.

Na početak stranice