Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Uverenje o izvozu radi regulisanja povraćaja PDV-a

Članak

Potvrdu o izvozu robe kupljene u Nemačkoj, Ambasada može izdati samo u opravdanim izuzetnim slučajevima, ukoliko nije bilo moguće dobiti potvrdu o izvozu od nemačkog ili drugog carinskog organa EU prilikom izlaska iz zemlje.

Opšte informacije

Cena nemačke robe uglavnom uključuje 19% PDV-a. Ukoliko je roba kupljena i izvezena od strane kupca sa prebivalištem izvan EU, a njena ukupna vrednost sa PDV-om tj. porezom na promet prelazi 50,00 €, PDV može biti vraćen. Ovo je poreska olakšica nemačke države prema prodavcu, a koju većina prodavaca prenosi na kupca. To, međutim, nije obaveza.

Već prilikom kupovine robe u Nemačkoj, kupac mora da obavesti prodavca, da je roba namenjena za izvoz u zemlju izvan Evrope. Na osnovu toga biće  mu izdata potvrda o izvozu i kupcu. Mnoge prodavnice su postupak povraćaja PDV-a preusmerili/preneli na servis bez poreza. U tim slučajevima dobićete odgovarajući obrazac bez poreza (u daljem tekstu: tax-free obrazac) umesto gore navedene potvrde.

Prilikom izlaska iz Nemačke (tj. EU) potrebno je priložiti ove obrasce nemačkim carinskim organima na uvid zajedno sa pasošem, dokazom da je Vaše mesto prebivališta van Evrope, i kupljenom robom kako bi se izvoz potvrdio. U slučaju putovanja avionom, carinska služba poslednjeg aerodroma poletanja tj. poslednje granice u EU nadležna je za robu koja se prevozi u ručnom prtljagu. Na kopnu je po pravilu za potvrdu o izvozu nadležna carinska služba države članice EU, na čijem tlu ste pre izlaska iz EU boravili poslednje. Ukoliko ste dobili tax-free obrazac po pravilu će Vam PDV biti isplaćen od strane neke od Tax Free agencija na aerodromu tj. granici prilikom izlaska iz zemlje. Druge potvrde o izvozu i kupcu morate nakon izlaska iz zemlje poštom da pošaljete prodavcu i da ga zamolite za povraćaj poreza. 

Uverenje o izvozu izdato od strane Ambasade

Samo u opravdanim izuzetnim slučajevima, kada nije postojala mogućnost izdavanja/dobijanja potvrde na obrascu o izvozu od strane nemačke ili neke druge EU carinske službe prilikom izlaska iz zemlje EU, potvrdu o izvozu za robu kupljenu u Nemačkoj može izdati nemačko diplomatsko predstavništvo koje je nadležno za Vas. U tom slučaju važe isti preduslovi kao i kod potvrde o izvozu izdate od strane nemačke carinske službe. Ambasada u sopstvenoj nadlženosti donosi odluku da li se radi o izuzetnom slučaju. Napominjemo da je kao preduslov za oslobođenje od poreza, potreban dokaz da je roba u roku od tri meseca od kupovine pristigla na teritoriju zemlje izvan Evropske unije. Uverenje o izvozu nije moguće izdati ukoliko je roba kupljena u nekoj drugoj evropskoj zemlji (npr. Francuskoj). Za podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o izvozu od strane Ambasade u Beogradu, potrebno je zakazati termin preko online sistema za zakazivanje termina. Molimo Vas da prilikom dolaska na termin sa sobom ponesete odštampanu E-Mail potvrdu. Molimo da na termin donesete na uvid sledeće:  

  • robu kupljenu u Nemačkoj ukoliko je moguće u originalnom pakovnaju (ukupna vrednost robe, uključujući PDV preko 50,00 €)
  • važeću putnu ispravu ili ličnu kartu sa upisanim mestom prebivališta  Srbiji (van EU) u trenutku kupovine robe
  • ukoliko nemate srpsko državljanstvo potrebna je srpska boravišna dozvola
  • dokaz o putovanju (avio-karta, autobuska ili vozna karta, pečat o ulasku u zemlju EU)
  • original račun sa srpskom adresom za naplatu i obrazac o izvozu tj. tax-free obrazac
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 34,07 € (u zavisnosti od kursa okvirno 4000 RSD)
Na početak stranice